Liebi Karin

D Fröid a minere Familie ond em Läbe esch wäg gsi…
Es Lache esch met so vöu asträngig verbonde gsi ond hed sech ned rechtig agfühlt.

Ech weis ned, was du gmacht hesch aber es hed mech starch gmacht ond motiviert.
Schaffe jede Tag a mer – mängisch ervolgrich ond mängisch weniger aber es god mer vöu besser.

Härzliche Dank, dass du met mer zäme dra gschaffet hesch.